ORDFÖRANDE
Lina Johansson
Hallbjäns 145 Guldrupe
622 34 Romakloster
linashastochhund@hotmail.com
0739-694762

VICE ORDFÖRANDE
Eva Bergren
Levide Ajsarve
Hemse
076 78764

SEKRETERARE
Ann-Kristin Munter

Sanda Sjöbrisstigen 9

623 79 Klintehamn
ankimunter59@gmail.com
0722189098

KASSÖR
Urban Boberg

Hejnum Boters 559

621 75 Visby
urbanboberg@telia.com
0762-305459

LEDAMOT

Lena Olofsson

snäckbacken 16F

621 41 Visby
lena51.olofsson@gmail.com

073 5614137

SUPPLEANT
Maud Jonasson

Maud.jonasson@hotmail.com


SUPPLEANT
Pontus Hansson

Pontushanssonp00@gmail.com